МедијаВики:Gadget-UTCLiveClock

Во личниот алатник додава часовник што го прикажува времето во UTC (дава и врска за чистење на меѓускладот на тековната страница).