МедијаВики:Gadget-JSL

Стандардната библиотека на JavaScript - библиотека за вклопливост за прелистувачи што не нудат целосна поддршка на JavaScript 1.6. Тука спаѓа Internet Explorer и старите верзии на Opera и Safari.