МедијаВики:Gadget-GoogleTrans

GoogleTrans — отвора прозорче за превод на збор или одбран текст кога ќе се притисне копчето Shift