Маркулија

појаснителна страница

Маркулија е словенски топоним што во слободен превод означува Маркова Кула. Како топоним може да се однесува на:

  • Маркулија - утврдена населба од железното, хеленистичкото и римското време во кичевското село Арангел;