Македонски полициски симболи

Следува табела на сите логоа, амблеми и знамиња на Македонската полиција од нејзините почетоци, па до сега.

Знаме Датум Употреба Опис
1991 – денес Лого на македонската полиција
2003 – денес Лого на македонската полиција во кампањата за зближување на полицијата со народот
1992 – денес Лого на агенцијата за разузнавање
2006 – денес Лого на пограничната полиција
1991 – денес Лого на Македонската царина
2001 – денес Грб на единицата за брза интервенција „Лавови“