Ловочувар е лице кое е одговорно за одржување на бројот на дивечот (особено птиците) во дадена област од селскиот крај или нечиј личен имот за задоволување на потребите во лов.

Пол Чидерли, британски професионален рибар и ловочувар