Личен слуга (мажи)

Личен слуга за мажи е машки слуга за мажи. Овој слуга извршува задачи како одржување на гардеробата на неговиот работодавач, грижа за бањата и можеби (особено во минатото) негово бричење. Во помали куќи, батлерот игра улога на личен слуга на сопоственикот. Во домовите на ергени, личниот слуга изведува и некои домаќински задачи. Личните слуги, како и батлерите, денес се релативно ретки и почест, но не баш чест аранжман е генерален слуга кој ги игра двете улоги.