Лактам е цикличен амид. Зборот е добиен од зборовите лактон + амид.

Од лево кон десно, општи структури на β-лактам, γ-лактам, δ-лактам и ε-лактам.

НоменклатураУреди

Според големината на прстенот лактамите може да бидат:

  • α-лактам (3 член прстен)
  • β-лактам (4 член прстен)
  • γ-лактам (5 член прстен)
  • δ-лактам (6 член прстен)
  • ε-лактам (7 член прстен)