Кечуанска азбука

Кечуанската азбука е писмо кое го користи кечуанскиот јазик и се заснова на латиницата.

ПравописУреди

За свои зборовиУреди

Бројот на буквите кои ги користи кечуанскиот зависи од неговите дијалекти. Сепак, општо, следните се основните букви за запишување на јазикот:

Големи A Ch H I K L Ll M N Ñ P Q S T U W Y
Мали a ch h i k l ll m n ñ p q s t u w y
МФА æ ɑ h ɪ ɛ k l ʎ m n ɲ p q s t ʊ ɔ w j

Во Еквадор и Боливија, J се користи наместо H.

Големи Chh ch' kh K' Ph P' Qh Q' Sh Sh' Th T'
Мали chh Ch' Kh k' ph p' qh q' sh sh' th t'
МФА tʃʰ tʃ' k' p' q' ʃ ʂ t'

Во некои дијалекти [ɪ ɛ] и [ʊ ɔ] варијантите се разликуваат со употреба на /e/ и /o/.

Големи Aa Ii Uu Ee Oo
Мали aa ii uu ee oo
МФА æ: ɑ: ɪ: ɛ: ʊ: ɔ: ɛ: ɔ:

Сепак во некои дијалекти се користат и буквите:

Големи Tr' Ts Z
Мали tr' ts z
МФА ts z

За странски зборовиУреди

За странските зборови кечуанскиот користи и додатни букви, најчесто присвоени од шпанскиот.

Големи B D E F G Kw O Rr Tr
Мали b d e f g kw o rr tr
МФА /b/ /w/ /d/ /r/ /Ø/ /e/ /i/ /f/ /ph/ /g/ /y/ /kw/ /o/ /u/ /rr/ /tr/

За фонетско читањеУреди

За фонетско читање и пишување се користат:

Големи Č Ĉ Š Ž
Мали č ĉ š ž
МФА [tʂ] ʃ ʒ

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди