Кеплер (појаснување)

појаснителна страница на Википедија

Кеплер е презимето на германскиот математичар и астроном. Во негова чест, презимето ја има следнава употреба: