Картограм е мапа на која некоја тематска променлива на мапирањето – како што е времето на патување, населението, или БНП – се заменети со површина или растојание. Геометријата или просторот на мапата се изобличени, понекогаш дури и екстремно, со цел да се долови величината на оваа променлива.

Картограм на Германија, на кој се прикажани покраините и окрузите со променета големина според населението

Два најчести типови на картограми се оние според површина и според растојание. Картограмите имаат прилично долга историја, со примери од средината на 1800-те.[1]

Наводи уреди

  1. Johnson (2008-12-08). „Early cartograms“. indiemaps.com/blog. Посетено на 2012-08-17.