Казимиров ефект

Казимиров ефектот и Казимир–Полдерова сила — физички сили кои се појавуваат од квантувано поле. Типичен пример се две ненаелектризирани метални плочи во вакуум, поставени на неколку микрометри една од друга, без никакво надворешно електромагнетно поле. Кога не постои надворешно поле, се смета дека нема поле ни меѓу плочите, и никаква сила не може да се измери меѓу нив.[1] Ако ја употребиме квантната електродинамика, ќе забележиме дека плочите сепак плочите влијаат врз виртуелните фотони кои го сочинуваат полето, и создаваат мрежа од сили[2] — се привлекуваат или се одбиваат во зависност од специфичностите на двете плочи.

Казимирови сили на напоредни површини

НаводиУреди

  1. Cyriaque Genet, Francesco Intravaia, Astrid Lambrecht and Serge Reynaud(2004)"Electromagnetic vacuum fluctuations,Casimir and Van der Waals forces Архивирано 22 ноември 2009 г."
  2. The Force of Empty Space, Physical Review Focus, 3 December 1998

Надворешни врскиУреди