Кабелска телевизија

Кабелска телевизија е систем за доставување на телевизиски сигнал до потрошувачите преку радио сигнали кои се пренесуваат до телевизорите преку фиксни оптички влакна или коаксијални кабли, за разлика од преносот на телевизискиот сигнал по воздушен пат кој се користи при традиционален начин на емитување (преку радио бранови) каде е потребна телевизиска антена. FM радио програмирање, брз Internet, телефонија и слични не телевизиски сервиси исто така можат да се обезбедат.

Коаксијален кабел се користи најчесто за пренос на кабелската телевизија во домовите.

Кратенката CATV честопати се користи и значи "кабелска TV".

Поврзано уреди