Инверзија

појаснителна страница

Инверзија е преметнување на редот на зборовите - обратен ред од оној што граматички е најисправен.

Телото твое црна маслина...

(Во сонот на црната жена - А. Шопов)