Во хералдиката, златото (скратено З) [1]; (меѓународен француски назив „or“) е боја на злато и, заедно со среброто (argent), ја сочинува класата на светли бои наречена „метали“. На гравури, по пат на штрафирање, златото се претставува со рамномерно распределени точки.[2] Оваа боја многу често стои прикажана како жолта, иако во многу илустрирани ракописи и пораскошни грбовници за ова е користен златен лист.

Златна боја на штит
Златна боја на штит

Златото во хералдиката се смета дека ги симболизира следниве нешта:

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. Македонски хералдички терминолошки речник, Македонски Хералд Бр.2
  2. Овој облик на штрафирање е дел од шемата разработена од Силвестер Петра Санкта во неговото дело Terrerae Gentilitia (1638) според Woodcock & Robinson (1988), стр. 53.
  3. Вид. таблица во Woodcock & Robinson (1988), стр. 54, составено од Accedence of Armory (1562) на Г. Ли The Glory of Generositie од Сер Џон Ферн (1586).
  4. Woodcock & Robinson (1988), стр. 54, припишано на Де Бадо Аурео.
  • Woodcock, Thomas and John Martin Robinson (1988). The Oxford Guide to Heraldry. Oxford: University Press. ISBN 0-19-211658-4