Жупа

појаснителна страница

Жупа е збор со словенско потекло кој може да се однесува на:

Постојат исто така и населби и региони кои во името го содржат зборот жупа.