Еуглена
Научна класификација
Домен: Eukaryota
Царство: Excavata
Натколено: Discoba
Колено: Euglenozoa
Класа: Euglenoidea
Ред: Euglenales
Семејство: Euglenaceae
Род: Euglena
Ehrenberg, 1830

Еуглената претставува мал едноклеточен организам со валчесто издолжено тело. На предниот дел од телото има едно или повеќе камшичиња со помош на кои се движи, тоа се камшикарите. Зелената еуглена се храни на два начина: афтотрофно и хетеротрофно. Еуглената реагира на промените на светлината со помош на малото очно петно (окце) сместено во предниот дел на телото. Со помош на светлината се врши процесот фотосинтеза(афтротрофно). На темно го губи хлорофилот и се храни со готови частички од гнилежот кои ги вари во хранителните вакуоли (хетеротрофно).