Европска библиотека

Европската библиотека е сервис на интернет кој нуди пристап до ресурсите на 47-те национални библиотеки на Европа. Ресурсите вклучуваат книги, весници, списанија, аудио снимки и други материјали во физичка и дигитална форма. Порталот на Европската библиотека обезбедува слободено пребарување, а како резултати се јавуваат добиени податоци од евиденциите и дигитални објекти, бесплатно или за плаќање. Глобалниот менаџмент на Европската библиотека е заснован врз основа на конзорциумот не 23-те национални библиотеки, кои се одговорни за одржување и развој на давателот на Порталот.

Историја

уреди

Порталот на Европската библиотека започна со соработка со 9-те национални библиотеки и CENL-нп (Конференција на европските национални библиотекари) во рамките на проектот ТЕЛ (Европска библиотека: Порта на европските знаења). Inician 2001 година, ТЕЛ проектот е завршен во 2004 година, а беше финансиран од програма на Европската комисија. Националните библиотеки на следниве земји учествуваа во проектот: Финска, Германија, Италија (Фиренца и Рим), Холандија, Португалија, Словенија, Швајцарија и Велика Британија.

Порталот The European Library.org е објавен на интернет на 17 март 2005 година. За помалку од една година, забележани се повеќе од 500.000 посети. Во овој момент, порталот пружа пристап до 23 збирки коишто можат да се гледаат, а по пат на користење  на хипервски, може да се види 21 колекција. Националните библиотеки на Австрија, Хрватска и Србија се приклучуваат на  Порталот во јули 2005 година.

Европската библиотека го има преземено следниот чекор кон продолжување на проектот преку EDL, кој мора да ги содржи дигиталните објекти на останатите 9 национални библиотеки на ЕУ и ЕФТА држава. EDL проектот започна во септември, 2006 година. Државите вклучени во овој проект се или членки на Европската Унија или на Европската слободна трговска асоцијација: Белгија, Грција, Исланд, Ирска, Лихтенштајн, Луксембург, Норвешка, Шпанија и Шведска. Во прилог на обезбедување помош на овие земји да се приклучат на проектот, проектот е фокусиран на повеќејазичност, направени се првите чекори на Европскиот регистар на метаподатоци, како и производители на политиките на дигитализација во националната библиотека. Во рамките на проектот, EDL одржани се  две многу успешни семинари, кои се занимаваат со предметот на техничките и политичките аспекти на вклучувањето на други дигитални архиви на културното наследство во Европската дигитална библиотека. EDL проектот е финансиски поддржан од страна на Европската комисија во рамките на eContentPlus програма и ќе продолжи за 18 месеци.

Планови

уреди

Европската библиотека е обврзана  во блиска иднина да стане централна капија за сите електронски средства од 47 национални библиотеки на Европа. Европската комисија објави на 2 март 2006 година дека Европската библиотека ќе обезбеди инфраструктура за Европската дигитална библиотека, заедничката служба за пристап до дигитални колекции за библиотеки, архиви и музеи во Европа.

Алат за пребарување

уреди

Порталот TheEuropeanLibrary.org постојано се прилагодува на потребите на новите корисници и поголем број на библиотеки-учесници. Во почетокот, Порталот беше во експериментална фаза и до него можеше да пристапи единствено преку прелистувачот Internet Explorer 6.0. Од јуни 2005 година, и користењето на Web пребарувачот, Camino, Netscape, Mozilla и Firefox, можете да ги користите услугите на Европската библиотека. Други пребарувачи како Опера, Mozilla и Galeon сè уште не е компатибилни со архитектурата на порталот на Европската библиотека. Порталот TheEuropeanLibrary.org наменет за поддршка на Европската библиотека, канцеларија, која се наоѓа во холандската Кралската библиотека во Хаг, која е раководена од Џил Кас, директор на Европската библиотека. Од март 2007 година, пребарувачот од страна на Европската библиотека ("Мини-библиотека во Европа") може да биде поставен и на други Web презентации.

Надворешни врски

уреди