Дудукот е музички народен дувачки инструмент од типот надолни блок флејти. Се среќава во две димензии – како помал од 24 до 40cm (дудуче, сворче) и поголем од 70 до 78cm (понекогаш и наречен кавал). Најчесто се изработува од јасеново или јаворово дрво. На горниот дел има посебен засвирач, а по должината на цевката има шест мелодиски дупки за свирење. Најчесто се употребува како придружник на народните ора (особено дудучето, кое има продорен тон). [1]

Дудуче - Дудук
Преден поглед на голем дудук тн. „кавал“ од Прилеп
Преден поглед на голем дудук тн. „кавал“ од Прилеп
Заден поглед на голем дудук тн. „кавал“ од Прилеп
Заден поглед на голем дудук тн. „кавал“ од Прилеп

Свирењето на дудукот е прилично лесно, и затоа е широко застапен низ Македонија. Звукот му е чист и пријатен. Дудукот свири две октави, со дијатонички и хроматски тонови. При свирењето, истиот се држи вертикално пред телото.

Дудучиња (бр. 14, 15, 18 и 21) и сворчиња (бр. 10 и 20) изложени во Музејот на Македонија

Наводи

уреди
  1. „Македонската Енциклопедија (стр. 497, близу бројот на страната)“.