Дубровничка република (појаснување)

Терминот Дубровничка република може да се однесува на: