Дион/ Диос (кај античките автори е еквивалент на Ѕевс) е македонски врховен бог. Етимологијата на името произлегува од индоевропскот корен со значење "ден, дневна светлина". Од тој корен произлегуваат имињата на врховните божества на сите индоевропски народи. (Ѕевс, Јупитер). Името на врховниот бог Дион индиректно е посведочено во легендата за потеклото на Македон, митскиот предок на Македонците. Легендата е сочувана во три верзии: Македон бил син на Дион и на Ајтхија, на Диос и Ајтхија или на Диос и Ајтхрија. Ајтхија е македонска божица на светлина. Во хеленската митологија нема женско божество со име Ајтхриа. Што значи Македон е син на Бог и сончеви зраци. Затоа кај Македонците култот кон сонцето е најраспространет.[1]

  1. Proeva, Nade (2014). Religijata na antičkite Makedonci = La religion des anciens Macédoniens. Skopje. ISBN 978-9989-2978-5-4. OCLC 909856952.