Дивани е калиграфска разновидност на арапско писмо, курзивен стил развиен за време на владеењето на раните отомански Турци (16 век - почетокот на 17 век). Својот врв на популарност ја достигнал во времето на Сулејман I Величествениот (1520–1566). Правилата не биле познати секому, туку само на неколкумина бистри ученици. Со ова писмо се пишувале сите кралски декрети, финансиските документи и резолуциите.[1]

Diwani calligraphy by Kazasker Mustafa Izzet Efendi
Калиграфија Дивани од Казакер Мустафа Изет Ефенди

Наводи уреди

  1. Osborn, J.R. (2009). „Narratives of Arabic Script: Calligraphic Design and Modern Spaces“. Design and Culture. 1 (3).