Демократијата во дефицит

Демократијата во дефицит: Политичкото наследство на лордот Кејнз (англиски: Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes) - книга на американските економисти Џејмс Бјукенен и Ричард Е. Вагнер од 1977 година.

Содржина уреди

Книгата содржи 12 глави:[1]

 1. Што направи Кејнз? (What Hath Keynes Wrought?)
 2. Старовремската фискална религија (The Old-Time Fiscal Religion)
 3. Прво, академските писари (First, the Academic Scribblers)
 4. Ширењето на новото евангелие (The Spread of the New Gospel)
 5. Процена на штетите (Assessing the Damages)
 6. Претпоставките од улицата Харви (The Presuppositions of Harvey Road)
 7. Кејнзијанската економија во демократската политика (Keynesian Economics in Democratic Politics)
 8. Дефицитите финансирани со пари и политичката демократија (Money-Financed Deficits and Political Democracy)
 9. Институционалните ограничувања и политичкиот избор (Institutional Constraints and Political Choice)
 10. Алтернативни буџетски правила (Alternative Budgetary Rules)
 11. А целосната вработеност? (What about Full Employment?)
 12. Враќање кон фискалниот принцип (A Return to Fiscal Principle)

Наводи уреди

 1. James M. Buchanan and Richard E. Wagner, Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes. New York: Academic Press, 1977.