Грбот на општината Вишеград се состои од елементи кои го прикажуваат Дрина, црква, мост, планина и српски грб.