Гравитациски колапс

Гравитациски колапс во астрономијата е внатрешен одрон на масивно небесно тело под влијание на силите на гравитацијата. Се случува во момент кога сите други сили не можат да делуваат на високиот притисок за да ја балансираат гравитацијата и да го зачуваат масивното тело во хидростатички еквилибриум.

Графички приказ на гравитациски колапс на ѕвезда

Надворешни врскиУреди