Гравитас (лат. Gravitas) е особина на карактерна супстанција или длабочина.

Гравитас (поконкретно дигнитет, сериозност, и должност) е една од неколкуте доблести кои римското општество сметало дека мажите треба да ги имаат, заедно со пиетас и дигнитас.

Гравитас“ не е исто што и „гравитет“ (тежина) во смисла на важност, иако обете имаат заедничка етимологија.

Поврзано

уреди