Споредбена табела

уреди
 Вредност   Вредност   Кратка скала    Логика на кратката скала   Долга скала   Логика на долгата скала  
 10 0  =   еден
1,000 1 - 1
 еден
1,000,000  0.0
 10 3  = 1,000   илјада
1,000 1 + 0
 илјада
1,000,000  0.5
 10 6  = 1,000,000   милион
1,000 1 + 1
 милион
1,000,000  1.0
 10 9  = 1,000,000,000  милијарда
1,000 1 + 2
 илјада милиони  (понекогаш милијарда)
1,000,000  1.5
 1012  = 1,000,000,000,000   трилион
1,000 1 + 3
 билион
1,000,000  2.0
 1015  = 1,000,000,000,000,000   квадрилион
1,000 1 + 4
 илјада билиони  (понекогаш билијарда)
1,000,000  2.5
 1018  = 1,000,000,000,000,000,000   квинтилион
1,000 1 + 5
 трилион
1,000,000  3.0
 1021  = 1,000,000,000,000,000,000,000   секстилион
1,000 1 + 6
 илјада трилиони  (понекогаш трилијарда)
1,000,000  3.5