Губење на слухот, исто така познато како оштетување на слухот, е делумна или целосна неспособност да се слушне. Глув човек нема малку слух. Губење на слухот може да се појави во едно или во двете уши. Кај децата кои имаат проблеми со слухот, може да влијае врз способноста за учење на говорниот јазик, a кај возрасните може да предизвика потешкотии во работата. Кај некои луѓе, особено постарите лица, губењето на слухот може да резултира во осаменост, губењето на слухот може да биде трајно или постојано.

Меѓународен симбол за глувост

Губење на слухот може да биде предизвикано од голем број фактори, вклучувајќи: генетика, стареење, изложеност на бучава, некои инфекции, компликации при раѓање, траума на увото и одредени лекови или токсини. Честа состојба која резултира со губење на слухот е хронична инфекција на увото. Одредени инфекции за време на бременоста, како што се сифилис и рубеола, исто така, може да предизвикаат губење на слухот. Губење на слухот се дијагностицира кога испитувањето на слухот откриваат дека едно лице не може да слушне 25 децибели во барем едно уво. Тестирањето за лош слух се препорачува за сите новороденчиња. Губењето на слухот може да се категоризира како лесна, умерена, умерена-тешка, тешка или длабока. Постојат три главни типови на губење на слухот, проводен губиток на слухот, сензоневрален губиток на слухот и мешано губење на слухот.


Пола глувоста може да се спречи. Ова вклучува имунизација, соодветна грижа со околу персонални аудио плеери до 1 час на ден со цел да се ограничи изложувањето на бука. Раното откринање на глувост е важно посебно кај децата. Корисно е да се знае јазикот со знаци, како и читање од усни. Сепак во многу делови од светот ограничен е пристапот до лекување на глувоста.

Од 2013 година губењето на слухот влијае на околу 1,1 милијарда луѓе до одреден степен. Таа предизвикува попреченост во 5% (360-538 милиони) и умерена до тешка кај 124 милиони луѓе. Од оние со умерена до тешка попреченост, 108 милиони живеат во земји со ниски и средни приходи. Од оние со губење на слухот, 65 милиони започнале во детството. Оние кои користат знаковен јазик и се членови на културата на глуви се гледаат себеси како да имаат разлика, а не болест. Повеќето членови на културата на глуви, се спротивставуваат на обидите за лекување на глувост, а некои во оваа заедница ги сметаат кохлеарните импланти со загриженост бидејќи имаат потенцијал да ја елиминираат нивната култура. Терминот оштетување на слухот честопати се гледа негативно, како што нагласува она што луѓето не можат да го направат.