Ганглиозид е молекула изградена од гликосфинголипид (церамид и олигосахарид) со една или повеќе молекули на сијалинска киселина (на пр. n-ацетилневраминска киселина, NANA) поврзана за шеќерниот ланец.

Структура на GM1 ганглиозид

Името ганглиозид првпат било применето од странан на германскиот научник Ернст Кленк во 1942 година. Познати се повеќе од 60 ганглиозиди, кои се разликуваат по положбата и бројот на NANA резидуите.