Воздушен коридор  — лента во воздушен простор, ограничена во ширина (понекогаш во висина); наменети за лет на кој било авион[1].

Радарски инструмент со шема за следење на авионските летово на небото

Опис

уреди

Коридорите се инсталираат во области каде што е воведен посебен режим на летање, на пример, со цел да се премине граница, за да се осигури безбедноста на летовите во областите со аеродроми, воздушни центри кои имаат висок интензитет на летови и така натаму. Исто така, воздушните коридори можат да бидат еднонасочни или двонасочни; има коридори за влез, излез и бајпас. Коридорите се опремени и со радио опрема и сите видови други средства за навигација, контрола и управување со летање. Ширината на коридорите зависи од условите на одреден терен, висината на летот и видот на авион; коридорите се вообичаени со ширина од 5 до 20 км од двете страни на оската на коридорот.[2].

Наводи

уреди