Википедија:Почетен курс (Табели)

Викитабелата (англиски: wikitable) претставува распоред на колони и редови за сместување и организирање на податоци. Постојат различни стилови на корисни табели, како и мали финти за нивно прилагодување.

Алатик на рувото „Векторско“ (по основно)

При уредување на некоја страница можете да вметнете општонаменска викитабела со копчето или („Вметни табела“) во алатникот за уредување. При кликнување на едно од копчињата, ќе се вметне следниов текст:

{| class="wikitable"
|-
! наслов 1
! наслов 2
! наслов 3
|-
| ред 1, клетка 1
| ред 1, клетка 2
| ред 1, клетка 3
|-
| ред 2, клетка 1
| ред 2, клетка 2
| ред 2, клетка 3
|}


Предложниот текст ("наслов 1", „ред 1, клетка 1“ итн.) потоа се заменува со податоци.

Преглед на викикод за табели

уреди
{|
почеток на табелата
|+
опис на табелата, незадолжително; само помеѓу почеток на табелата и првиот ред
|-
ред, незадолжително за првиот ред -- системот го подразбира првиот ред
!
клетка за наслов на табелата, незадолжително. Може да се додаваат последователни клетки од видот наслов на табелата во еден ист ред, одделени со по два прашалника (!!) или да почнуваат во нови редови, секоја со свој единечен прашалник (!).
|
клетка за податок, задолжително! Може да се додаваат последователни клетки од видот податок' во еден ист ред, одделени со по две прегради (||) или да почнуваат во нови редови, секоја со своја единечна преграда (|).
|}
крај на табелата
  • Горенаведените знаци мораат да почнуваат во нов ред освен двојните || и !! за изборното додавање на последователни клетки во еден ред. Меѓутоа празните места на почетокот на редот се занемаруваат.
  • XHTML-атрибути. Секој знак, освен крајот на табелата, прифаќа еден или повеќе XHTML-атрибути (по избор). Атрибутите мроа да бидат во истиот ред со знакот. Одделувајте ги атрибутите со единечни празни места.
    • Клетките и описот (| или ||, ! или !! и |+) служат за содржина. Атрибутите треба да се одвојуваат од содржината со единечнна преграда (|). Содржината на клетката може да следи во истиот ред или во следните редови.
    • Знаците за табела и редови ({| и |-) не служат за непосредно чување на содржина. Не додавајте преграда (|) по нивните незадолжителни атрибути. Ако по грешка ставите преграда по атрибут на знак за табела/ред, самиот расчленувач ќе ја избрише и конечниот атрибут ако се допира со грешната преграда!
  • Содржина may (a) follow its cell mark on the same line after any optional XHTML attributes or (b) on lines below the cell mark. Content that uses wiki markup that itself needs to start on a new line, such as lists, headings, or nested tables, must be on its own new line.
  • За да го избегнете вметнувањето преграда (|) во табела користете ја ознаката <nowiki>

Примери

уреди

Проста табела

уреди
{|
| Проста табела
|}

Како ќе изгледа на прелистувачот:

Проста табела


Посложен пример

уреди
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%;"
|+ Опис на табелата
|-
|
! scope="col" | Наслов на колона А
! scope="col" | Наслов на колона Б
! scope="col" | Наслов на колона В
! scope="col" | Наслов на колона Г
|-
! scope="row" | Наслов на ред 1
|клетка Р1-А
|клетка Р1-Б
|клетка Р1-В
|клетка Р1-Г
|-
! scope="row" | Наслов на ред 2
|клетка Р2-А
|клетка Р2-Б
|клетка Р2-В
|клетка Р2-Г
|-
! scope="row" | Наслов на ред 3
|клетка Р3-А
|клетка Р3-Б
|клетка Р3-В
|клетка Р3-Г
|-
! scope="row" | Наслов на ред 4
|клетка Р4-А
|клетка Р4-Б
|клетка Р4-В
|клетка Р4-Г
|}

Како ќе изгледа на прелистувачот:

Опис на табелата
Наслов на колона А Наслов на колона Б Наслов на колона В Наслов на колона Г
Наслов на ред 1 клетка Р1-А клетка Р1-Б клетка Р1-В клетка Р1-Г
Наслов на ред 2 клетка Р2-А клетка Р2-Б клетка Р2-В клетка Р2-Г
Наслов на ред 3 клетка Р3-А клетка Р3-Б клетка Р3-В клетка Р3-Г
Наслов на ред 4 клетка Р4-А клетка Р4-Б клетка Р4-В клетка Р4-Г

Поврзано

уреди