Бригада е воена формација која вообичаено е составена од три до шест баталјони. Три или повеќе бригади формираат дивизија. Според составот и наоружувањето бригадите можат да бидат: пешадиски, артилериски, воздухопловни и др.

Стандарден НАТО симбол за пешадиска бригада