Бела Кун, унгарски револуционер. Роден е во 1886 г., погубен во 1939 г. Тој бил основач на комунистичката партија на Унгарија.

Бела Кун

После февруарската револуција во Русија, револуционерното движење опфатило и некои други земји.