Безвучни согласки

Во македонскиот јазик постојат три вида на согласки:

  • сонатни согласки
  • звучни согласки
  • безвучни согласки

Во овој случај ги претставуваме безвучните согласки, а тоа се: К, П, С, Т, Ќ, Ф, Х, Ц, Ч, Ш.