Асимилација

појаснителна страница на Википедија

Асимилација (од лат. assimilatio = „изедначување“, „претопување“) може да се однесува на повеќе нешта: