Архитектонски модели

Архитетонскиот модел е еден вид на скаларен модел,материјална(физичка) претстава на структура изградена за проучување на аспектите на архитектонскиот дизајн како и за расправањето околу дизајнот,идеите на клиентот и вонглавно целокупната јавност.Архитектонските модели се алатка која што може да се употребува за претстави,презентации,прибирање на средства,добивање дозвола како и за продажни цели.

Строгото проучување на моделите може да биде брзо изработено со користење на картон,дрвени блокови,стиропор,пена и други материјали.Како модели тие се ефикасна алатка за тридимензионалното сфаќање на дизајнот,искористени од архитектите,дизајнерите на интериер и изложбените дизајнери.За одлична презентација за детелна обработка на моделот архитектите би требало да вработуваат професионални поединци или компании кои произведуваат модели.

ЦелиУреди

Архитектонкисте модели се искористуваат од архитектите за многу цели.

 • Ad hoc моделите вообичаено се произведени за проучување на обемите или добивање на идеја за тоа како тие изгледаат гледани од други агли. Дизајнирањето на зграда со користење груби модели може да биде неограничен и практичен метод за добивање на идеи.
 • Моделите се ефикасни методи за изложба и продавање.Повеќето луѓе вклучувајќи ги и развивачите и можните купувачи на куќи не би можеле да создадат визуелна слика за дизајнот од 3Д во 2Д.Архитектот може да вклучи мали скаларни физички модели или дигитални компјутерски модели со цел да помогне за разбирање на идејата.
 • Моделот може да биди корисен за објаснување на комплицирани и невообичаени дизајни на градежниците или како фокус за дискусија помеѓу дизајнерскиот тим како архитектите,градежните инженери и урбанистите.
 • Моделите се исто така искористени како парчиња за некои претстави на нешто како на пример за функција на престижната градба или како изложби во музеите(на пример минијатурни претстави на историските градби)

Типови на моделиУреди

Некои типови на модели вклучуваат:

 • Моделите за екстериер се модели на градби коишто најчесто вкулучуваат некои сцени и цивилни простори околу зградата.
 • Модели за ентериер се модели коишто прикажуваат внатрешното планирање на просторот,бојадисувањето,покуќнината и друго/
 • Пејсажните модели се модели кои вклучуваат петеки,мали мостови,вегетативни шаблони и др.Пејсажните модели најчесто ги прикажуваат јавните простори или во некои случаи ги вклучуваат и градбите.
 • Урбанистички модели се моделите вообичаено изградени во многу помал размер(почнувајќи од 1:500 и помалку, 1:700, 1:1000, 1:1200, 1:2000, 1:20 000) претставувајќи неколку населби дури понекогаш и цели градови или села,кампуси,индустриски установи,воени бази итн.Урбаните модели се витални алатки за градското планирање и развој.
 • Инженерските и конструктивните модели ги прикажуваат изолираните градбени\структурни елементи и компоненти и нивната интеракција.

Виртуелно моделирањеУреди

Во последните неколку декади,деталната конструкција се дизајнираше во CAD (Computer Aided Design) системите.Технологијата се развива нагло.Раните виртуелни моделирања вклучуваа фиксирање на произволни линии и точки во виртуелниот простор вонглавно за да се направат техничките цртежи.Модернит епакети вклучуваат напредни карактеристики како бази на податоци на компонентите,автоматизирани инженерски пресметки,визуелно продорни динамички рефлексии и прецизни текстури и бои.

Додека виртуелните тури се без сомнение корисни,тие се сè уште ограничени за слики на екранот од компјутерот и им недостастасува сензорското влијание на некој физички модел.

МатеријалиУреди

Чести материали кои со векови се искористуваат во архитектонските моделни градби беа картони,трски и други видови на дрва.Современите професионални изработувачи на модели ги искористуваат материјатлите од 21 век како што се: штиците,пластиките,дрвата,дрвено-пластичните композити,пените,стиропорот,и уретанските соединенија.

Голем број компании произведуваат веќе готово направени парчиња на структурни компоненти (како на пример:греди),мебел,обвивки,возила,дрв,грмушки и други претстави кои се најдуваат во моделите. Претставите како возилата, бројот на луѓето, дрвата, уличните светилка и други се нарекувани пејсажни елементи и служат не само за декорација туку и за да му помогнат на набљудувачот да ја добие точната претстава за размерот и пропорциите претставени со моделот. Сè повеќе се употребувани прототипови и 3Д-печатачи за автоматска конструкција на модели од CAD плановите.

Мнозинството од 3D печатачи го прифаќаат стереолитографското (СТЛ) форматирање на податоци,кое воглавно е мрежа која се врзува околу предметот во 3 димензии.Тоа помага за да се добие претстава на ова како торба со портокали заврзана во мрежеста торба.Доколку има ‘капка’ во торбата портокалите би се распарчиле.Ова е слично со тоа што се случува кога СТЛ податокот не е претпазливо произведен и ненавремено пратен во 3Д печатачот. Претпазливите СТЛ податоци се главен предизвик за архитектонските модели производени со користење на оваа технологија.

Друга брза прототипна технологија исто така заснована на CAD,која стана многу корисна за правење на архитектонски модели е CNC резбата.Големите CNC плотери за резба исто така се во состајба за да се издлаби од големоата густина на стиропорот ,повеќе од 10' x 4топогграфи за архитектонскиот или урбанскиот модел.Во најскоро време малиот профил на CNC резбаречкиот плотер беше излезен во продажба со сшто се овозможи мала потрошувачка на брзото прототипирање на градбите од други типови на податоци вклучуваќи ги Google SketchUp's KMZ форматот и ArcGIS.

РазмерУреди

Архитектонските модели се конструираат во многу помал размер од нивниот 1:1.Стандарните архитектонски размери се различни,иако некои од нив се блиску до стандарните размери признати во моделската индустрија.Сличностите ни овозможуваат нас да обезбедиме висококвалитетни скенерни елементи за архитектонските модели.Понекогаш модел на железничка пруга со размер 1:160 и !:87 се користи за рекламирачки фигури,превозни средства и дрва во тие размери како и модели на големите градби.Еве корисен размерски водич за добивање повеќе информации околу стандарните архитектонски размери.

 • 1:1 целосна(реална) големина за деталите
 • 1:2 детали
 • 1:5 детали
 • 1:10 внатрешен простор/покуќнина
 • 1:20 внатрешен простор/покуќнина
 • 1:50 внатрешен простор /детален план за под /различни нивоа на подови
 • 1:100 планови на грдби/скици
 • 1:500 скици на градби/градски планови
 • 1:1000 урбан размер за локациони планови
 • 1:1250 Site plans
 • 1:2500 Site plans/мапи на градови

Архитектитте вообичаено вработуваат професионални произведувачи на модели или компании за нивна изработка.

Надворешни врскиУреди