Апсолутивниот случај ( скратено ABS ) е случај на именки на ергитивно-апсолутните јазици што генерално би биле предмет на интразитивни глаголи или предмети на преодни глаголи во преводните еквиваленти на номинативно-акузативни јазици како што е англискиот . [1]

На ерзативно-апсолутни јазици уреди

Наводи уреди

  1. „Absolutive case definition at SIL Glossary of Linguistic Terms“. SIL International. Посетено на June 6, 2020.