Антигва е остров во Атлантскиот Океан од групата на Мали Антили, односно Заветрени Острови.

Авионски поглед кон Антигва