Акелдама (арм. חקל דמא, во превод крвно поле) е назив за местото кое асоцира на Јуда Искариотски, еден од апостолите на Исус Христос.

Aceldama PA180083.JPG

Според Библијата, ова е местото кое се смета дека починал Јуда Искариотски, кој земал поткут за да го предаде својот Учител. Некои, ова место го нарекуваат и како Крвта на Јуда.