Азбест — природен минерал, составен од меки свиленкасти влакна. Слабо ја спроводува топлината, не гори и не се јагленисува. Пролонгирана инхалација на азбест може да предизвика азбестоза, мезотелиом и рак на белите дробови.

Азбест