Квадратен километар

(Пренасочено од Square kilometre)

Квадратен километар (симб. км2 или км2) — изведена SI-единица за површина. Тој може да се дефинира како површина од квадрат со должина на страната од 1 километар (км).

Квадратен километар
Споредба на квадратниот километар (црвен квадрат) со други единици, вклучувајќи ја квадратната милја (цел жолт квадрат)
Информации за мерката
Мерен системСИ систем
Единица заповршина
Ознакакм2
Претворање на единици
1 квадратен километар во ...... е еднакво на ...
   СИ единици   
  • 1.000.000 m2
  • 100 ha
   Империјални единици   
  • 0,3861 mi2
  • 247,1 acres
Дел од картата на Државната картографска управа (Ordnance Survey), издадена во 1952 година. Линиите на мрежата се на интервали од еден километар, што значи дека секој квадрат има површина од еден квадратен километар. Картата покажува дека површината на островот е околу два квадратни километри.

Километар квадратен е еднаков на:

Или со делење:

Поврзано

уреди