ATC-кодот G03 — „Полови хормони и модулатори на гениталниот систем“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата G03 е дел од анатомската група G Урогенитален систем и полови хормони.[1]

ATХ-кодови
G Генито-уринарен систем и полови хормони
G01 Gynecological antiinfectives and antiseptics
G02 Други гинекологици
G03 Полови хормони и модулатори на гениталниот систем
G04 Урологици
ATCvet only
QG51 Antiinfectives and antiseptics for intrauterine use
QG52 Products for teats and udder

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QG03...[2] ATCvet кодовите без соодветни човечки АТС кодови се цитирани со почетни Q во следниов список.

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

G03A Хормонски контрацептиви за системска употребаУреди

G03AA Прогестогени и естрогени, фиксни комбинацииУреди

G03AA01 Етинодиол и етинилестрадиол
G03AA02 Хингестанол и етинилестрадиол
G03AA03 Линестренол и етинилестрадиол
G03AA04 Мегестрол и етинилестрадиол
G03AA05 Норетистерон и етинилестрадиол
G03AA06 Норгестрел и етинилестрадиол
G03AA07 Левоноргестрел и етинилестрадиол
G03AA08 Медроксипрогестерон и етинилестрадиол
G03AA09 Дезогестрел и етинилестрадиол
G03AA10 Гестоден и етинилестрадиол
G03AA11 Норгестимат и етинилестрадиол
G03AA12 Дрозпиренон и етинилестрадиол
G03AA13 Норелгестромин и етинилестрадиол
G03AA14 Номегестрол и естрадиол
G03AA15 Хлормадинон и етинилестрадиол
G03AA16 Диеногест и етинилестрадиол

G03AB Прогестогени и естрогени, секвенцијални препаратиУреди

G03AB01 Мегестрол и етинилестрадиол
G03AB02 Линестренол и етинилестрадиол
G03AB03 Левоноргестрел и етинилестрадиол
G03AB04 Норетистерон и етинилестрадиол
G03AB05 Дезогестрел и етинилестрадиол
G03AB06 Гестоден и етинилестрадиол
G03AB07 Хлормадинон и етинилестрадиол
G03AB08 Диеногест и естрадиол

G03AC ПрогестогениУреди

G03AC01 Норетистерон
G03AC02 Линестренол
G03AC03 Левоноргестрел
G03AC04 Хингестанол
G03AC05 Мегестрол
G03AC06 Медроксипрогестерон
G03AC07 Норгестриенон
G03AC08 Етоногестрел
G03AC09 Дезогестрел

G03AD Итни контрацептивиУреди

G03AD01 Левоноргестрел
G03AD02 Улипристал

G03B АндрогениУреди

G03BA 3-оксоандростен-(4) дериватиУреди

G03BA01 Флуоксиместерон
G03BA02 Метилтестостерон
G03BA03 Тестостерон

G03BB 5-андростанон-(3) дериватиУреди

G03BB01 Местеролон
G03BB02 Андростанолон

G03C ЕстрогениУреди

G03CA Природни и полусинтетички естрогени, чистиУреди

G03CA01 Етинилестрадиол
G03CA03 Естрадиол
G03CA04 Естриол
G03CA06 Хлоротрианизен
G03CA07 Естрон
G03CA09 Проместриен
G03CA53 Естрадиол, комбинации
G03CA57 Коњугирани естрогени

G03CB Синтетички естрогени, чистиУреди

G03CB01 Диенестрол
G03CB02 Диетилстилбестрол
G03CB03 Металенестрил
G03CB04 Моксестрол

G03CC Естрогени, комбинации со други лековиУреди

G03CC02 Диенестрол
G03CC03 Металенестрил
G03CC04 Естрон
G03CC05 Диетилстилбестрол
G03CC06 Естриол

G03CX Други естрогениУреди

G03CX01 Тиболон

G03D ПрогестогениУреди

G03DA Прегнен-(4) дериватиУреди

G03DA01 Гестонорон
G03DA02 Медроксипрогестерон
G03DA03 Хидроксипрогестерон
G03DA04 Прогестерон
QG03DA90 Пролигестон

G03DB Прегнадиен дериватиУреди

G03DB01 Дидрогестерон
G03DB02 Мегестрол
G03DB03 Медрогестон
G03DB04 Номегестрол
G03DB05 Демегестон
G03DB06 Хлормадинон
G03DB07 Промегестон
G03DB08 Диеногест

G03DC Естрен дериватиУреди

G03DC01 Алилестренол
G03DC02 Норетистерон
G03DC03 Линестренол
G03DC04 Етистерон
G03DC06 Етинодиол
G03DC31 Метилестренолон

QG03DX Други прогестогениУреди

QG03DX90 Алтреногест
QG03DX91 Делмадинон

G03E Андрогени и женски полови хормони во комбинацијаУреди

G03EA Андрогени и естрогениУреди

G03EA01 Метилтестостерон и естроген
G03EA02 Тестостерон и естроген
G03EA03 Прастерон и естроген

G03EB Андроген, прогестоген и естроген во комбинацијаУреди

G03EK Андрогени и женски полови хормони во комбинација со други лековиУреди

G03EK01 Метилтестостерон

G03F Прогестогени и естрогени во комбинацијаУреди

G03FA Прогестогени и естрогени, фиксни комбинацииУреди

G03FA01 Норетистерон и естроген
G03FA02 Хидроксипрогестерон и естроген
G03FA03 Етистерон и естроген
G03FA04 Прогестерон и естроген
G03FA05 Метилнортестостерон и естроген
G03FA06 Етинодиол и естроген
G03FA07 Линестренол и естроген
G03FA08 Мегестрол и естроген
G03FA09 Норетинодрел и естроген
G03FA10 Норгестрел и естроген
G03FA11 Левоноргестрел и естроген
G03FA12 Медроксипрогестерон и естроген
G03FA13 Норгестимат и естроген
G03FA14 Дидрогестерон и естроген
G03FA15 Диеногест и естроген
G03FA16 Тримегестон и естроген
G03FA17 Дрозпиренон и естроген

G03FB Прогестогени и естрогени, секвенцијални препаратиУреди

G03FB01 Норгестрел и естроген
G03FB02 Линестренол и естроген
G03FB03 Хлормадинон и естроген
G03FB04 Мегестрол и естроген
G03FB05 Норетистерон и естроген
G03FB06 Медроксипрогестерон и естроген
G03FB07 Медрогестони естроген
G03FB08 Дидрогестерон и естроген
G03FB09 Левоноргестрел и естроген
G03FB10 Дезогестрел и естроген
G03FB11 Тримегестон и естроген
G03FB12 Номегестрол и естроген

G03G Гонадотропини и други овулациони стимулансиУреди

G03GA ГонадотропиниУреди

G03GA01 Хуман хорионичен гонадотропин
G03GA02 Хуман менопаузален гонадотропин
G03GA03 Серумски гонадотропин
G03GA04 Урофолитропин
G03GA05 Фолитропин алфа
G03GA06 Фолитропин бета
G03GA07 Лутропин алфа
G03GA08 Хориогонадотропин алфа
G03GA09 Корифолитропин алфа
G03GA30 Комбинации
QG03GA90 Фоликуло стимулирачки хормон-питуитарен
QG03GA99 Гонадотропини, комбинации

G03GB Овулациони стумуланси, синтетичкиУреди

G03GB01 Циклофенил
G03GB02 Кломифен
G03GB03 Епиместрол

G03H АнтиандрогениУреди

G03HA Антиандрогени, чистиУреди

G03HA01 Ципротерон

G03HB Антиандрогени и естрогениУреди

G03HB01 Ципротерон и естроген

G03X Други полови хормони и модулатори на гениталниот системУреди

G03XA Антигонадотропини и слични агенсиУреди

G03XA01 Даназол
G03XA02 Гестринон
QG03XA90 Анти-Pmsg
QG03XA91 Гонадотропин ослободувачки фактор аналог, коњугиран

G03XB Прогестеронски рецепторни модулаториУреди

G03XB01 Мифепристон
G03XB02 Улипристал
G03XB51 Мифепристон, комбинации
QG03XB90 Аглепристон

G03XC Селективни естрогенски рецепторни модулаториУреди

G03XC01 Ралоксифен
G03XC02 Базедоксифен
G03XC03 Ласофоксифен
G03XC04 Ормелоксифен
G03XC05 Оспемифен

НаводиУреди

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.