Цртичка

(Пренасочено од -)

Цртичка (-) — интерпункциски знак кој главно се користи за поврзување на зборови и делење на зборовите на слогови. Во македонскиот јазик, цртичката секогаш се употребува без белини од двете страни и е потребно да се разликува од знакот црта.

-

Интерпункција

апостроф ( ' )
загради ( ( ) ), ( [ ] ), ( { } ), ( < >)
две точки ( : )
запирка ( , )
црта ( , , , )
три точки ( , ... )
извичник ( ! )
точка ( . )
закосени наводници ( « » )
цртичка ( -, )
прашалник ( ? )
наводници ( ‘ ’, “ ” )
точка и запирка ( ; )
коса црта ( / )
знак ⁄ ( )
Одделување на зборови
празно место ( ) () () ( ) () () ()
интерпункт ( · )
Општа типографија
амперсанд ( & )
знак ет ( @ )
ѕвездичка ( * )
обратна коса црта ( \ )
потточка ( )
карета ( ^ )
валута општ: ( ¤ )
особени: ฿, ¢, $, , , £, , ¥, ,
крст ( , )
степен ( ° )
превртен извичник ( ¡ )
превртен прашалник ( ¿ )
тараба ( # )
знак за нумеро ( )
реден показател (º, ª)
отсто и сл. ( %, ‰, )
нов ред ( )
прим ( )
отсечок ( § )
тилда ( ~ )
преглас ( ¨ )
долна црта ( _ )
вертикална/испрекината црта ( |, ¦ )
Необична типографија
астеризам ( )
индекс ( )
знак ∴ ( )
знак ∵ ( )
интеробанг ( )
знак за иронија ( ؟ )
ромб ( )
знак за референца ( )

Употреба

уреди

Цртичка се употребува во следните случаи:[1]

  • поврзување на именки што означуваат еден поим, а деловите го чуваат своето самостојно значење (на пр. предлог-закон, жиро-сметка, охридско-преспански, три-четири итн.);
  • поврзување на двојни презимиња, како и презиме и прекар (на пр. Марија Матовска-Стојановска и Јордан Хаџи Константинов-Џинот);
  • кога првиот дел од зборот е напишан со бројка (на пр. Неопходно е 4-годишно стручно образование.);
  • кај некои скратувања и скратени изрази (на пр. д-р, м-р, г-ѓа итн.)М
  • при пренесувањето на зборовите во друг ред (на пр. тет-рат-ка);
  • при делење на зборовите на слогови (на пр. у-ба-ви-на);
  • при писмено предавање на нагласени слогови (на пр. на-пред на-ши!);
  • кај ономатопејски изрази (на пр. ав-ав, чук-чук, бум-трас); и
  • при одвојување на комбинации од цифри, најчесто кај телефонски броеви, жиро-сметки, пропорции на величини и сл. (Наместо цртичка во овој случај може да стои белина!) (на пр. Неговиот телефонски број е: 071-223-3… (или: 071 223 3..).

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. „Цртичка (-)“. Македонски јазик и литература. Посетено на 30 ноември 2018.