Шарл Монтескје (Бордо, 18 јануари 1689 - Париз, 10 февруари 1755), еден од најголемите француски филозофско - политички писатели. Со Волтер, Русо и Дидро, е претходник на француската револуција.

Montesquieu
Lettres familieres a divers amis d'Italie, 1767

Во главното дело „Духот на законот“ ја изнесува теоријата за поделба на законодавна, на извршна и на судска власт, која и денес е темел на западната парламентарна демократија.