Чешката азбука е писмо што го користи чешкиот јазик, заснована е врз латиничната азбука но со видни модифицирања и додавања на букви за задоволување на потребите на чешкиот фонетски систем. Азбуката е официјална на територијата на Чешка и има 42 букви. Карактеристична буква за чешкиот јазик е буквата Ř и означувањето на должината на самогласките. Азбуката и јазикот се слични со словачкиот јазик и со словачката азбука.

Азбука уреди

Буква Име МФА македонски еквивалент
A a á /a/ авион
Á á dlouhé á /aː/ таа
B b /b/ брат
C c /ts/ цвет
Č č čé /tʃ/ четка
D d /d/ дрво
Ď ď ďé /ɟ/ ѓубриво
E e é /ɛ/ есен
É é dlouhé é /ɛː/ сее
Ě ě ije, é s háčkem /ɛ/, /jɛ/ есен, Скопје
F f ef /f/ фрла
G g /g/ голта
H h /ɦ/ мека х, нема во македонскиот.
Ch ch chá /x/ хеликоптер
I i í /ɪ/ има
Í í dlouhé í /iː/ конструкции
J j /j/ јаболко
K k /k/ коњ
L l el /l/ лале
M m em /m/ мајка
N n en /n/ нос
Ň ň /ɲ/ одење
O o ó /o/ отвор
Ó ó dlouhé ó /oː/ координација
P p /p/ песна
Q q kvé /kv/ квака
R r er /r/ риба
Ř ř /r̝/ нема во македонскиот, слично на „Јиржи“
S s es /s/ село
Š š /ʃ/ шие
T t /t/ ти
Ť ť ťé /c/ ќе
U u ú /ʊ/ убаво
Ú ú dlouhé ú /uː/ долго у, индивидуум
Ů ů ů s kroužkem /uː/ долго у, индивидуум
V v /v/ вест
W w dvojité vé /v/ Вилијам
X x iks /ks/ ксилофон
Y y ypsilon /ɪ/ ти
Ý ý dlouhé ypsilon /iː/ корпорации
Z z zet /z/ заб
Ž ž žet /ʒ/ жаба

Поврзано уреди