Четир' коња дебела

Четир' коња дебела е српска (војводинска) народна тамбурашка песна. Песната според ритмиката е изразено српска, додека пак текстот лексички е на типичен војводински говор.

ТекстУреди

Има многу варијации на текстот на оваа песна. Една од нив е следнава:


Четир’ коња дебела
терам преко Бегеја,
да с’ наљубим, ај, бела лица
младих швигарица, шалај!
Ала волем, па волем
са два вола да орем,
још да ми је, ај, цура бела
волове да тера, шалај!
Детелина полегла,
ја се лоле одрекла,
одрекла се, ај, лоле свога,
па љубим другога, шалај!
Плови лађа Бегејом,
А он хита бедемом:
Стани, стани, еј, лађа бела,
сачекај швалера, шалај!
Шта си цуро мислила,
Кад си мене љубила?
Мислила си, ај, да је шала
љубити бећера, шалај!
Бечкеречка ћуприја
узана к’о кутија,
тера лола, ај, четир' риђе,
па не мож’ да приђе, шалај!

Надворешни врскиУреди