Хомеостаза претставува состојба на одржување на постојана внатрешна рамнотежа на организмот при најразлични надворешни промени. Регулирањето на хомеостаза се одвива преку механизмот наречен „feedback” т.е. повратна врска. Постојат два мехнизма на повратна врска и тоа позитивна и негативна повратна врска.

Хомеостаза на шеќер во крвта. Дијаграмот илустрира начин на кој гликозата може да се претвори молекула на гликоген и потоа да се врати во првобитна состојба, како нивото на шеќетот во крвта би се одржувало константно, и покрај флуктуациите во тек на јадење или пост.
Западните сини птици се гушкаат во студениот декемвриски ден во кампусот на UBC Okanagan

Позитивна повратна врска

уреди

Позитивна повратна врска (англиски: positive feedback) е механизам со кој се регулира хомеостазата. Тој функионира на тој начин што при зголемување на присуство на одредена материја, се оди во насока на зголемување на количеството и на друга материја. Типичен пример за позитивна повратна врска е процесот на коагулација на крвта.

Негативна повратна врска

уреди

Негативна повратна врска (англиски: negative feedback) е механизам за регулација на хомеостазата. Овој механизам функционира на тој начин што зголемување на количеството на некој хормон во крвта, влијае врз одредена жлезда од која се лачи за да се намали неговото лачење или во спротивен случај намалено количество на некој хормон во крвта, доведува до зголемено лачење на истиот.