Химна на Народноослободителната армија на Кина

Воената химна на Народноослободителна армија (упр. 中国人民解放军军歌, трад. 中國人民解放軍軍歌, пинјин: Zhōng Guó Rén Mín Jiě Fàng Jūn Jūn Gē) е родољубива песна од НР Кина, со поранешен наслов „Марш на VIII армија“ (упр. 八路军进行曲, трад. 八路軍進行曲, пинјин: Bā Lù Jūn Jìn Xíng Qǔ), една од шесте песни на Хорот на Осмата армија (упр. 八路军大合唱, трад. 八路軍大合唱, пинјин: Bā Lù Jūn Dà Hé Chàng). Текстописец на сите песни е Гунг Му, а нивни композитор е Џенг Личенг.

Песната се нарекувала и „Марш на Народноослободителна армија“ (упр. 解放军进行曲, трад. 解放軍進行曲, пинјин: Jiě Fàng Jūn Jìn Xíng Qǔ) за време на втората Кинеска граѓанска војна. Во 1951 Генералната политичка служба менува делови од текстот, а во 1965 ја преименува песната во „Марш на кинеската Народноослободителна армија“ (упр. 中国人民解放军进行曲, трад. 中國人民解放軍進行曲, пинјин: Zhōng Guó Rén Mín Jiě Fàng Jìn Xíng Qǔ).

На 25 јули, 1988, Централниот воен комитет донел одлука песната да стане химна на Народноослободителна армија на Кина.

Стихови Уреди

Упростено Традиционално Пинјин Македонски превод

向前! 向前! 向前!
我们的队伍向太阳,
脚踏着祖国的大地,
背负着民族的希望;
我们是一支不可战胜的力量!
我们是工农的子弟;
我们是人民的武装!
从无畏惧,绝不屈服,英勇战斗
直到把反动派消灭干净。
毛泽东的旗帜高高飘扬!
听! 风在呼啸军号响;
听! 革命歌声多嘹亮!
同志们整齐步伐奔向解放的战场;
同志们整齐步伐奔赴祖国的边疆。
向前! 向前!
我们的队伍向太阳;
向最后的胜利,
向全国的解放!

向前! 向前! 向前!
我們的隊伍向太陽,
腳踏著祖國的大地,
背負著民族的希望;
我們是一支不可戰勝的力量!
我們是工農的子弟;
我們是人民的武裝!
從無畏懼,絕不屈服,英勇戰鬥
直到把反動派消滅乾淨。
毛澤東的旗幟高高飄揚!
聽!風在呼嘯軍號響;
聽!革命歌聲多嘹亮!
同志們整齊步伐奔向解放的戰場;
同志們整齊步伐奔赴祖國的邊疆。
向前! 向前!
我們的隊伍向太陽;
向最後的勝利,
向全國的解放!

Xiàng qián! xiàng qián! xiàng qián!
Wǒ men de duì wǔ xiàng tài yáng,
Jiǎo tà zhāo zǔ guó de dà dì,
Bēi fù zhāo mín zú de xī wàng;
Wǒ men shì yī zhī bù kě zhàn shèng de lì liang!
Wǒ men shì gōng nóng de zǐ dì;
Wǒ men shì rén mín de wǔ zhuāng!
Cōng wú wèi jù, jué bù qū fú, yīng yǒng zhàn dòu
Zhí dào bǎ fǎn dòng pài xiāo miè gān jìng.
Máo zé dōng de qí zhì gāo gāo piāo yáng!
Tīng! fēng zài hū xiào jūn háo xiǎng;
Tīng! gé mìng gē shēng duō liáo liàng.
Tóng zhì men zhěng qí bù fá bēn xiàng jiě fàng de zhàn chǎng;
Tóng zhì men zhěng qí bù fá bēn fù zǔ guó de biān jiāng.
Xiàng qián! xiàng qián!
Wǒ men de duì wǔ xiàng tài yáng;
Xiàng zuì hòu de shèng lì,
Xiàng quán guó de jiě fàng!

Напред! Напред! Напред!
Нашата војска е свртена кон сонцето,
Чекорејќи кон татковината,
Со надеж за нација;
Ние сме несовладлива сила!
Ние сме синови и браќа на работници и селани;
Ние сме војската на народот!
Бестрашни и истрајни, да се бориме смело
Дур не ги сотреме реакционерите.
Бајракот на Мао Це Тунг се вее високо!
Слушнете! Ветерот завива и трубата свири;
Слушнете! Како славно ечи револуционерната песна!
Другарите чекорат напред сложно кон боиштата на ослободувањето;
Другарите чекорат напред сложно кон боиштата на татковината.
Напред! Напред!
Нашата војска е свртена кон сонцето;
Во марш кон конечната победа
И ослободувањето на сета земја!