Хенри Мур

Хенри Мур (30 јули 1898 - 31 август 1986), британски вајар, главен претставник на апстрактниот правец во европското вајарство. Под влијание на Пабло Пикасо и на Бранкуси, секогаш се стремеше кон синтеза на апстрактните облици со надреалистички психолошки истражувања.

Мур во 1975 година

Негов најголем поддржувач бил прочуениот историчар на уметноста Кенет Кларк.