Хектар

единица за површина
(Пренасочено од Ха)

Хектар (симбол: ха или ha) — мерна единица за површина еднаква на 10.000 квадратни метри, или пак еден квадратен хектометар, и се користи за изразување на големина на земјиште. Еден хектар земјиште е површината на квадратна парцела со димензии 100 на 100 метри. Оваа единица наоѓа примена на разни полиња, како во геометарството за секојдневни правни документи како тапии, катастарски уверенија, хипотеки, урбано планирање, заштита на околината и други должности кои треба да ги задоволат правните барања на надлежните органи.

Дефиниција за ар и хектар

Неговата основна единица е арот, утврден во рамките на постарите облици на метричкиот систем, но истиот денес не му припаѓа на современиот метрички систем. Меѓународниот комитет за тежини и мерки го класификува хектарот како единица прифатена за употреба заедно со системот SI.[1]

Објаснение

уреди

Хектарот како мерка се користи во највеќето земји во светот, особено во планирањето и раководењето со стопанските сфери како земјоделството, шумарството и урбанистиката. Во САД, Бурма, и во извесна мера во Канада се користи британската единица акр, еднаква на 43.560 квадратни стапки, или 33 стапки x 1/4 милја, што е еднакво на 0.404686 ха.

Претворање

уреди

Еден хектар е еднаков на:

Метрички

уреди

Британски

уреди

Други

уреди
  • 15 му (кинески)
  • 0,15 чинг (кинески)
  • 10 дољуми (отоманска, блискоисточна)
  • 10 стреми (Грција)
  • 6,25 раи (тајлански)
  • ≈ 1,008 чо (јапонски)
  • 7,47 биги (Бангладеш, Индија, Непал)

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. Меѓународно биро за тегови и мерки (2006). "Меѓународен систем на мерни единици (SI)". VIII издание..  (консултирано на 13 февруари 2008) Глава 5. (англиски)

Надворешни врски

уреди